Obec Pusté Úľany - najlepšia adresa v okolí

·
Obec Pusté Úľany
Obecný úrad Pusté Uľany
Hlavná 91/208
925 28 Pusté Úľany

t
el: 031/7845121, ou@pusteulany.sk